Usmin Fysioterapiapalvelu Oy

NMES-laitteet kuntoutukseen

NMES- hoidoilla 1000 ohmin lähtövastuksella voidaan kuntouttaa vuodelevon aikana käyttämättömäksi jääviä lihaksia, niin että esim. leikkauksen jälkeen arkeen palaaminen nopeutuu huomattavasti. NMES- hoidoilla saadaan stimuloitua tarkasti haluttua lihasta, ja siksi se on tehokas korjatessa lihasepätasapainoja ja surkastumia.

NMES- hoidoista on suuri apu kuntoutumisen edistämisessä ja nopeuttamisessa mm. leikkauksen jälkeen, ehkäisemään ja hoitamaan urheiluvammoja ja neurologisessa lihaskuntoutuksessa. Sähkövirta stimuloi lihashermoja saaden aikaan näkyviä lihassupistuksia.

NMES- hoidot auttavat ennaltaehkäisevinä ylläpitämään lihasten toimivuutta esim. pitkän pakotetun vuodelevon aikana, kuten myös jälkikäteen kuntouttamaan heikentyneitä lihaksia. Sen lisäksi NMES- stimulaatio voi auttaa halvauspotilaiden kuntoutumisessa ja muissa tapauksissa missä lihasten normaali reagoiminen hermoimpulsseihin on heikentynyt tai kadonnut kokonaan.

NMES on lihasten sähköistä stimulaatiota.

NMES-hoidolla aikaansaadaan lihaksessa lihassupistus sähkövirran avulla. Sen lisäksi että lihassupistukset harjoittavat itse lihasta, voidaan NMES:llä harjoittaa aivojen käskystä lihaksen supistumiseen. Tämän takia NMES-hoidossa tulisi hoidettavan olla ajatuksella mukana. Hoidettava pyrkii tekemään sähkön mukana liikesarjaa. Hoidettava pyrkii tuottamaan liikettä, vaikka se ei lihasalueella onnistuisikaan. Näin saadaan aivojen kytkennät mukaan hoitoon.

Pienille ja pinnallisille lihasryhmille käytetään yleensä lyhyitä impulssinpituuksia (50-200 mikrosekuntia), kun taas suurille ja syvemmille lihasryhmille käytetään pidempiä impulssinpituuksia (300-450 mikrosekuntia) jolloin supistusaika on pidempi. Tehokkain lihasjumppa-aika on 20-30 minuuttia kerrallaan.


Rakkaalla NMES:llä on monta nimeä...

Kun puhutaan sähköisestä lihasstimulaatiosta, on käytössä lukuisia ja lukuisia nimityksiä ja lyhenteitä.
NMES = Neuromuskulaarinen elektrostimulaatio
FES = Funktionaalinen elektrostimulaatio
EMS = Elektromuskulaarinen stimulaatio
NES = Muskulaarinen elektrostimulaatio

Kaikilla näillä nimityksillä tarkoitetaan samaa asiaa

Me käytämme nimitystä NMES, koska haluamme huomioida että sähköhoito vaikuttaa lihasten lisäksi myös hermostoon, ja se on olennainen osa hoitomuodon tehoa, mutta eri nimitykset ovat vain traditioeroja, eikä niillä ole käytännön merkitystä.


Käyttämättömyysatrofia (NMES ehkäisemässä ja hoitamassa toiminnanvajausta)

Jos vuodenlevon, leikkauksen, halvauksen tai jonkun muun syyn johdosta lihakset jäävät pitkäksi aikaa käyttämättömäksi, syntyy käyttämättömyysatrofia. Toiminnallinen lihaskudos korvautuu sidekudoksella, nivelet rasittuvat ja venyvät kun lihakset eivät enää tue niitä, nivelkapselit venyvät, syntyy virheasentoja ja lopulta tapahtuu subluksaatiota. Kaikki tämä aiheuttaa kipua, ja tekee lihakset käyttökelvottomiksi, siten hidastaen paranemista myös käyttämättömyyden syyn kadottua.

NMES-hoidolla voidaan ehkäistä tämä kaikki.


Neurologinen käyttö (NMES halvauksen jälkeen)

Käyttämättömyysatrofian ehkäiseminen on erittäin olennaista halvauksen jälkeen, ja siten kaikki halvauspotilat hyötyvät NMES:stä. Lisäksi NMES:llä voi olla myös laajempia vaikutuksia. NMES-hoidolla opetetaan ihmistä hahmottamaan halvaantunut puoli, ja opetetaan aivojen syvätuntoa.

Parhaissa tapauksissa NMES:n avulla voidaan palauttaa toimintakyky halvaantuneisiin lihaksiin, mutta onnistuminen riippuu harjoitusaktiivisuuden lisäksi siitä, millä aivoalueilla vahinko on, kuinka laaja vahinko on, ja kuinka hyvin muut aivoalueet pystyvät ottamaan vahingoittuneen alueen tehtävät haltuunsa. On siis yksilöllistä kuinka hyvin NMES pystyy kuntouttamaan halvauspotilaan toimintakykyä, ja on vaikea ennakoida kehen hoito puree hyvin. Käyttämättömyysatrofian ehkäisy kuitenkin ylläpitää toimintakyvyn potentiaalia, mikäli käskytys saadaan palautumaan, ja ehkäisee lihasten surkastumisesta syntyviä vahinkoja keholle ja niiden aiheuttamia kipuja.

Ortopedinen käyttö (NMES ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen)

Leikkauksen jälkeen ovat keho ja lihakset usein niin kipeitä, ettei normaali lihasharjoittelu onnistu. NMES- hoidolla voidaan harjoittaa ja kuntouttaa lihaksia jo tällöin.

Lisäksi, lihasten harjoittaminen tehokkaasti leikkauksen jälkeen on usein vaikeaa. NMES- hoidolla saadaan enemmän tehoa lihasharjoitteluun, sillä hoitoteho voidaan kohdistaa tarkasti tarvittaviin hoitokohteisiin. NMES ei myöskään ole poissulkeva perinteisen lihasharjoittelun kanssa, vaan niitä voidaan käyttää rinnakkain, tai yhtäaikaisesti. Esimerkiksi polven ojennusharjoittelussa voidaan NMES:ää käyttää apuna polven loppuojennuksessa, jolloin saadaan koko liikeradan lihakset aktivoitua silloinkin kun se lihasvoiman tai muun tekijän takia ei onnistuisi ilman apuvälineitä.

NMES- hoitoa kannattaa käyttää leikkauksen jälkeisessä lihaskuntoutuksessa joka tapauksessa. Kuntoutusta nopeuttaa vielä jos ennen leikkausta on mahdollista tehdä muutama sähköllä suoritettu harjoitus.

Milloin NMES ei käy hoitomuodoksi?

Jos hermo on täysin katki, ei suorakulmastimulaatiolla kuten NMES saada vaikutusta, vaan tarvitaan faraadista kolmioimpulssia.


NMES:n muut käyttötarkoitukset

NMES:ää voidaan käyttää tehokkaasti lihaksen rentoutukseen. Sitä voidaan käyttää sellaisenaan, hieronnan kaltaisesti. Sähköä voidaan hyödyntää myös jännitys-rentousmenetelmässä ja muussa venytysharjoittelussa.

Kuntoutuksen lisäksi NMES:stä on hyötyä myös muun muassa urheilijoiden harjoittelun tukemisessa, ja samoilla hoitomuodoilla voidaan myös nopeuttaa lihasrasituksesta palautumista.

Lue lisää erilaisista NMES-laitteistamme