Usmin Fysioterapiapalvelu Oy

SpinalMouse - Hoidon seurantajärjestelmä

Spinal Mouse on sveitsiläisen Idiagin selän liikkuvuutta ja asentoa mittaava nopea ja helppokäyttöinen mittalaite. Laitteesta hyötyvät mm. sairaalat, terveyskeskukset, fysioterapeutit, osteopaatit ja kiropraktikot, samoin kuin esimerkiksi työfysioterapian ja urheilufysioterapian sovellusalat.

Miten SpinalMouse parantaa hoidon laatua?

SpinalMouse on erinomainen työkalu sekä diagnoosin tekoon että hoidon seurantaan. Selkäkipuinen asiakas voidaan esimerkiksi ohjata SpinalMouse- diagnoosiin röntgenin sijasta, ja saada nopeammin ja turvallisemmin yhtä luotettavaa tietoa selän ja sen nikamien asennoista ja liikkuvuudesta. Lukuisat selkäkivuista kärsivät asiakkaat saataisiin täten ohjattua nopeammin oikeaan hoitoon.

Maailmalla SpinalMouse on jo yli 3000 terveydenhuollon ammattilaisen jatkuvassa käytössä, ja on nopeasti saanut jalansijaa myös Suomessa. Mittauslaite on tietokonepohjainen, joten tulokset saadaan käytännöllisesti esitettyä asiakkaalle joko näytöltä tai tulosteena. Myös moniammatillinen yhteistyö helpottuu, kun esimerkiksi fysioterapeutti ja lääkäri voivat jakaa konkreettista tietoa hoidon edistymisestä tiedostomuotoisena.

SpinalMouse- selänmittauslaitteen esite
Lisätietoa SpinalMousesta (englanniksi) valmistajan kotisivuilta

Nopea ja helppotajuinen mittalaite

SpinalMousen etuna on sen nopeus ja helppokäyttöisyys. Selkämittaus kestää ammattilaisen tekemänä vain muutaman minuutin, jonka jälkeen tuloksia voidaan tulkita. SpinalMousea liikutetaan selkärankaa pitkin, ja se on langattomasti yhteydessä tietokoneen ohjelmistoon, joten mittaustulokset siirtyvät samantien tutkittaviksi.

Mittaustulokset voidaan esittää graafisesti 3D - kuvina sekä selkeänä sivukuvapiirroksena, joka auttaa asiakasta konkreettisesti ymmärtämään hänen selkänsä tilanteen. Tämä parantaa motivaatiota mm. kotona tapahtuvaan harjoitteluun ja venyttelyyn, sillä edistys on havainnollisesti todettavissa seurantakäynnillä.

Varteenotettava vaihtoehto röntgenille

SpinalMouse on tutkimuksissa todettu äärimmäisen luotettavaksi selän mittauskeinoksi - virhemarginaali on Schulz:n (1999): mukaan vain +- 1,2 °, eli samaa luokkaa kuin röntgenkuvauksilla. Laite ei altista asiakasta myöskään säteilylle toisin kuin perinteisemmät mittausmenetelmät.

Mittaustulokset ovat luotettavammat kuin silmämääräinen arvio, paljastaen yksittäisten nikamien virheasennot myös silloin kun kokonaiskuva näyttää normaalilta. SpinalMousen etuna on myös välineistön tarve: Mittaukseen ei tarvita muuta kuin SpinalMouse ja tietokone, joten mittaus voidaan tehdä esimerkiksi lääkärin tai fysioterapeutin vastaanotolla, ilman tarvetta jonottaa röntgenkuvaan. SpinalMouse on edullinen niin käytössä kuin kertainvestointinakin.