Usmin Fysioterapiapalvelu Oy

TNS Selkäkivuissa

Selkäkivun hoito

Selkäkipu on hyvin yleinen vaiva. Lähes jokainen aikuinen joutuu tuntemaan alaselkäkipuja elämänsä aikana. Suurin osa selkäkivuista ei kivuliaisuudestaan huolimatta ole vakavia tai vaadi monimutkaisia hoitotoimenpiteitä. Selkäkipupotilaalle voidaan vaarattomasti käyttää TNS:ää heti kivun alkaessa, kivun syytä vielä selvitellessä.

Noidannuoli eli lumbago, eli paikalliset selkäkivut

Noidannuolityyppiset äkillisesti alkaneet selkäkivut ovat yleisiä. Kipu tuntuu erityisesti selän liikkeiden yhteydessä, ja voi olla voimakastakin. Tämäntyyppiset äkilliset selkäkivut häipyvät useimmiten muutamissa viikoissa tavanomaisin toimin. Vaikka liikkuminen voi sattua, paranemista edistää arkisissa askareissa toimiminen kivun sallimissa rajoissa, kun taas vuodelepo hidastaa paranemista.

Noidannuolityyppisten selän kiputilojen yleisimmät aiheuttajat ovat pienet kudosvauriot välilevyissä, lihaksissa tai nivelissä. Tarkkaa syytä, tai kudosvaurion paikkaa, ei useinkaan löydetä. Kudosvauriot voivat olla pysyviä tai väliaikaisia, ja varsinaisena laukaisevana tekijänä selkäkivuissa on useimmiten lihasten jännitys.

Vaikka lumbago eli noidannuoli onkin pääasiassa paikallista selkäkipua, se voi säteillä selän lähiseuduille, kuten pakaroihin ja reisiin. Selkäkivut paranevat usein ajan kanssa itsestään. Niillä on taipumus uusiutua, mutta yleensä selkäkivut paranevat silloinkin itsestään.

Iskias eli säteilytyyppiset selkäkivut

Suunnilleen kymmenesosa selkäkivuista on iskiasoireisia, eli ne säteilevät kipua jalkaan. Oireisiin voi liittyä myös tunnon heikentymistä tai muita häiriöitä samalla alueella. Iskiasoireet johtuvat hermojen puristumisesta tai ärtymisestä, ja yleisin syy iskiastyyppisiin kipuihin on välilevytyrä. Iskiaksesta parannutaan useimmiten aivan itsestään, ja 90% onkin kolmessa kuukaudessa parantunut. Iskiaksen uusiutuminen ei ole epätavallista, mutta silloinkin se paranee useimmiten itsestään.

Raskaus ja selkäkivut

Raskauden aikaiset selkäkivut ovat hyvin yleisiä. Ne johtuvat monesta syystä, tärkeimpänä että raskauden takia löystynyt lantio ei enää tue alaselkää yhtä hyvin. Lisäpaino tuo lisärasitusta selälle, varsinkin kun se siirtää ihmisen keskilinjan etupainoiseksi jolloin asento on vähemmän tukeva. Jos asiakkaalla on ollut selkäkipuja aiemmin, on niiden uusiutuminen raskauden aikana yleistä. TNS:ää voidaan turvallisesti käyttää raskauden aikaiseen selkäkipujen hoitoon raskauden toisen ja kolmannen kolmanneksen aikana, jolloin raskauden aikaiset selkäkivut yleensä esiintyvätkin. Raskauden aikaisten selkäkipujen hoitoon sopii niin Cefar Femina, kuin muutkin TNS-laitteet kuten Cefar Primo Pro.

Vakavat selkäkipujen aiheuttajat

Vakavat selkäkipujen aiheuttajat ovat harvinaisia, ja niihin kuuluvat murtumat (useimmiten seurauksena onnettomuudesta, tai ikäihmisen kaatumisesta), kasvaimet ja tulehdukset. Onnettomuustapauksissa hankkiudutaan muutenkin lääkärin hoitoon, joten myös vaaralliset selkäkivun aiheuttajat tulevat selvitetyiksi. Kasvainten ja tulehdusten aiheuttama selkäkipu on yleensä särky-tyyppistä kipua. Selkäsärky on jatkuvaa eikä hellitä levossakaan, lisääntyy asteittain, ja asiakkaan yleiskunto on heikko tai heikentyy. Tämäntyyppinen kipu tulisi selvittää lääkärillä, mutta myös sitä voi lievittää sähköhoidon avulla.

Pitkittynyt selkäkipu

Jos selkäkipu pitkittyy, on syytä tutkituttaa lääkärissä mistä on kyse. TNS:ää voidaan käyttää oireiden lievittämiseen kivun kaikissa vaiheissa, varsinkin sikäli että selkäkipujen syiden löytäminen on harvoin nopeaa tai helppoa, joten oikean diagnoosin löytämisessä voi kestää kauankin aikaa. Jos selkäkipu jatkuu kuusi viikkoa tai pidempään, on lihaskunnosta huolehtimisesta apua kipujen hoidossa. Krooniseksi selkäkipua sanotaan jos kipu kestää yli kolme kuukautta, ja tällöin kivun ja sen syiden hoitoon tarvitaan useimmiten moniammatillista tiimiä, joka sisältää ainakin lääkärin ja fysioterapeutin.

TNS:n käyttäminen selkäkivun hoidossa

Kipu aktivoi ihon kosketusarkuutta, joten äkillisissä selkäkiputapauksissa kannattaa kipua hoitaa vähän ärsyttävillä hoitomuodoilla. Suositeltava hoitomuoto on TNS-hoito impulssinpituudella 50 µs taajuudella 100-120 Hz. Hoidon tulisi kestää noin yhden tunnin ajan mikäli mahdollista. Virranvoimakkuus tulisi aluksi nostaa tasolle, jonka asiakas aistii, muttei juurikaan korkeammalle. Virran voimakkuutta ei nosteta hoidon aikana, vaikka asiakkaan aistimus katoaisikin.

Milloin TNS:ää ei tulisi käyttää selkäkipujen hoidossa?

Mikäli potilaalla on todettu selän alueella syöpä, ei TNS:ää tulisi käyttää kivun hoitamiseen. Tämä johtuu siitä, että koska TNS lisää paikallisesti hoidettavan alueen verenkiertoa, kiihdyttäisi TNS myös syöpäalueen verenkiertoa, ja siten voisi vauhdittaa syöpäsolujen kasvua ja lisääntymistä. TNS:n käyttöä ei kuitenkaan tulisi pelätä tuntemattoman selkäkivun hoitamisessa, sillä selkäsyövät ovat hyvin harvinaisia, eikä epäonnisessakaan tapauksessa TNS:n mahdollinen syöpää kiihdyttävä vaikutus olisi kovin suuri.

Missä kaikissa selkäkivuissa TNS on hyödyksi?

TNS:ää voidaan käyttää ja se lievittää kipua kaikenlaisissa selkäkivuissa (poislukien diagnosoitu selän alueen syöpä). Suurin osa selän kiputiloista häviävät itsestään. TNS voi omalta osaltaan nopeuttaa paranemista sillä että kipujen lieventyminen mahdollistaa asiakkaan normaalit elämäntoimet, jotka puolestaan edistävät paranemista. Sen lisäksi TNS parantaa hoitoalueen verenkiertoa, joka ehkäisee selän lihasten kireytymistä ja jo kireiden lihasten tapauksessa laukaisee kireyttä ja purkaa jumeja. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että kipu itsessään aiheuttaa usein kireyttä ja jännitystä lihaksiin, mutta kireät lihakset useimmiten pahentavat kipua. Tämän noidankehän katkaisemisessa ja ennaltaehkäisemisessä TNS on erinomainen hoitoväline.

TNS:n ensisijainen rooli on kuitenkin lieventää ja poistaa kipua, ja parantaa näin asiakkaan elämänlaatua. Tässä TNS onkin erityisen hyvä juuri selkäkipujen hoidossa, sillä selkäkipujen kanssa eläminen on pitkälti kivun sietämistä ja odottamista. Monet selkäkivut lievenevät tai loppuvat itsestään, ja TNS lievittää kipua sitä odotellessa. Myös vakavammissa tapauksissa, kuten leikkaushoitoa vaativissa välilevyn pullistumissa, lievittää TNS kipua sekä leikkausta odotettaessa että auttaa leikkauksesta toipuessa.

Mitä vaihtoehtoja TNS:llä on kivun hoitoon?

Yleisimmin selkäkipuja lievitetään kipulääkkeillä, kuten tulehduskipulääkkeillä sekä parasetamolilla. Vaihtoehto on toki myös elää kivun kanssa, mutta se on elämänlaadun kannalta usein huono vaihtoehto. Lisäksi kivun pitkittyminen aiheuttaa kivun kroonistumista, jolloin kipu tuntuu edelleen vaikka kivun aiheuttajaa ei enää ole.

Miksi käyttää TNS:ää eikä kipulääkkeitä kivun hoitoon?

TNS on luonnollinen, vaaraton ja sivuvaikutukseton tapa hoitaa kipua. Se hoitaa kipua paikallisesti, eikä rasita elimistöä. Tämän takia se on kipulääkkeitä parempi vaihtoehto. TNS ja kipulääkkeet eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia, vaan jos TNS jossakin kiputapauksessa ei riitä poistamaan vaan ainoastaan lievittää kipua, voidaan TNS:ää käyttää yhdessä kipulääkkeiden kanssa, jolloin kipulääkkeitä tarvitaan pienempi annos.

TNS:n hyvä puoli kivun hoidossa on myös se, että sitä voidaan käyttää niin usein kuin tarvitaan. Kipua poistava vaikutus voi kestää päiviä, tai huonommassa tapauksessa vain tunteja hoidon jälkeen, mutta TNS:ää voidaan käyttää tarpeen mukaan, eikä yliannostusta tarvitse pelätä. TNS ei myöskään sotke tai hankaloita muita hoitotoimenpiteitä tai lääkkeitä, joten jos asiakkaalla on muuta lääkitystä, on TNS turvallinen vaihtoehto. TNS ei myöskään heikennä toimintakykyä tai väsytä kuten monet vahvemmat kipulääkkeet tekevät.

Elektrodiasettelut

Suositeltavat elektrodiasettelut selkäkipujen hoidossa. Neljän elektrodin asettelu on erityisen hyödyllinen jos selkäkipu tuntuu pitkältä alueelta.